Laat Captos jouw homogeniteitstesten uitvoeren

14 december 2023 • Captos
Afbeelding bij artikel met titel Laat Captos jouw homogeniteitstesten uitvoeren

Een arbeidsintensieve klus is voortaan een koud kunstje

Temperatuur is in laboratoria en in de procesindustrie een veel gebruikte parameter voor het sturen en bewaken van processen. Deze parameter is zo belangrijk dat je er niet blind van kan uitgaan dat de temperatuur die de display van een toestel aangeeft de correcte temperatuur is. Daarom plaatsen we gevoelige sensoren in temperatuurgecontroleerde apparaten en ruimtes om de aangegeven temperatuur te dubbelchecken. Omdat het essentieel is voor deze processen dat de aanwezige sensoren altijd en op ieder moment de correcte temperatuur meten, moet je op regelmatige tijdstippen in de kast of ruimte een homogeniteitstest uitvoeren. Zo ben je overal zeker van de juiste temperatuur en meet je correcte waarden, die je met elkaar vergelijkt en rapporteert.

Tot twintig jaar geleden was het uitvoeren van een temperatuurscontrole een simpel klusje. Een laborant hing een thermometer in de kast of ruimte en ging af en toe eens kijken of de temperatuur min of meer overeenkwam met aangeduide temperatuur op de display. Test uitgevoerd en iedereen tevreden! Alleen kom je als laborant of technicus vandaag niet meer zo makkelijk weg. Om aan de kwaliteitsnormen van opdrachtgevers en overheid te voldoen, is de kwaliteitsbewaking naar een serieus hoger niveau getild.

Sensoren

De komst van de temperatuursensoren zorgde voor een gigantische sprong vooruit in de temperatuurmeting, waardoor we de jongste jaren geëvolueerd zijn naar een continue monitoring van gevoelige processen. Om de temperatuur in broedstoven, koelkasten, vriezers, incubators of andere temperatuurgecontroleerde apparaten te meten kan je verschillende types van temperatuursensoren gebruiken. Deze sensoren zijn bij de plaatsing gekalibreerd volgens de geldende standaarden, waardoor ze een betrouwbare meting uitvoeren.

Homogeniteitstest vermijdt meetafwijkingen

Maar vandaag is een betrouwbare meting op één plek niet langer voldoende. Heel wat processen in je laboratorium of industriële omgeving zijn afhankelijk van een correcte temperatuurmeting in het hele apparaat of in de hele ruimte. Dit omdat temperatuur invloed heeft op de efficiëntie, de veiligheid of de kwaliteit van je proces. Zelfs de kleinste meetafwijking in een boven- of onderhoek van je apparaat of ruimte kan verstorend werken en het resultaat negatief beïnvloeden. Het is daarom zeer belangrijk dat de temperatuurmeting in een broedstoof, koelkast, vriezer, incubator of ander temperatuurgecontroleerd apparaat accuraat, herhaalbaar en betrouwbaar is voor de hele ruimte. Het uitvoeren van een homogeniteitstest zorgt ervoor dat je kan uitsluiten dat er significante variaties zijn.

Hoe voer je een homogeniteitstest uit?

Bij een homogeniteitstest meet je door de strategische plaatsing van correct gekalibreerde sensoren op verschillende locaties in je apparaat of ruimte de exacte temperatuur op die plek. Deze locaties moeten representatief zijn voor de oppervlakte waarbinnen de temperatuur homogeen moet zijn. En wanneer je vermoedt dat er probleemgebieden zijn, ga je daar zeker een sensor plaatsen. Op die manier stel je vast of er op de gekozen locaties afwijkingen zijn ten opzichte van de vaste sensor of sensoren. Aan de hand van deze kennis kan je dan samen met de leverancier/fabrikant bekijken of je de homogeniteit kan verbeteren door bijvoorbeeld de ventilatie aan te passen of de koeling of verwarming bij te stellen. Lukt dat niet, dan ga je die plek markeren en er geen gevoelige zaken meer plaatsen. Heb je effectief aanpassingen gedaan, dan ga je uiteraard de homogeniteitstest nog eens uitvoeren om opnieuw correcte data te verzamelen.

Dankzij Captos een fluitje van een cent!

Het uitvoeren van een homogeniteitstest was tot voor kort altijd een heel arbeidsintensieve onderneming. Met de handmatige methode moet je per toestel tijdelijke sensoren plaatsen, waarvan je de meetresultaten voor elke sensor dan apart verwerkt in een Excel sheet. Aan de hand van een aantal ingewikkelde berekeningen kan je dan al die data combineren en ontdekken of de temperatuurmeting betrouwbaar is.

Om dat ingewikkelde en vervelende gedoe van de baan te helpen, integreerden we in de recente uitbreiding van ons multisite sensornetwerk Captos de mogelijkheid om homogeniteitstesten automatisch uit te voeren. Met deze nieuwe feature kan je - met de door ons ontwikkelde testkit - de homogeniteit van de temperatuurverdeling in een ruimte of apparaat tot op zestien punten testen. En na de test genereert Captos automatisch een rapport met een grafische voorstelling van al de resultaten. Deze rapporten blijven permanent in het systeem bewaard, zodat je de data blijvend kan gebruiken. Extra handig is de mogelijkheid om de test klaar te zetten en de homogeniteitstest dan op een later gekozen moment – bijvoorbeeld ’s nachts wanneer het rustig is - automatisch te laten starten.

Met de door ons ontwikkelde kit – waarvan je er één of meerdere kan huren – is het uitvoeren van de (jaarlijkse) homogeniteitstesten een koud kunstje. De bijgevoegde handleiding is zeer duidelijk en makkelijk te volgen, waardoor de testen makkelijk zelf uit te voeren zijn. Toch bieden we je graag ook de mogelijkheid om deze testen door experts van Bitos te laten uitvoeren.

Wil je graag meer info over de homogeniteitstesten via Captos of wil je een kit (of meerdere kits) huren? Neem dan zeker contact op met Gunter.

Heb je nog niet kennisgemaakt met de vele mogelijkheden van Captos en ben je nieuwsgierig hoe je met ons multisite sensornetwerk jouw data makkelijk en efficiënt kan monitoren, registreren en rapporteren? Dan helpt Gunter je ook graag verder.