Captos

Monitoringsysteem voor temperatuur en andere fysische grootheden zoals CO² en druk.

Steeds vaker zijn organisaties genoodzaakt om fysische grootheden zoals o.a. temperatuur, stikstofgehalte en CO2-gehalte te meten en op te volgen. Om tijdig de nodige ingrepen te kunnen doen bij afwijkingen en om tot een continue borging te komen dient er voortdurend gemeten te worden en moeten de meetgegevens onmiddellijk verwerkt worden.

Temperatuuropvolging van koelkasten, diepvriezers, broedstoven, baden, omgevingen en opvolging van andere fysische grootheden zoals CO2 of druk wordt alsmaar meer geëist door de diverse kwaliteitssystemen of door de overheid. Vaak beperkt deze opvolging zich tot een manuele registratie wat zeer arbeidsintensief en bovendien meestal van weinig toegevoegde waarde is. Meting van fysische grootheden is in veel organisaties dan ook een zorgenkind. En als de metingen al zorgvuldig gebeuren dan is dat nog vaak slechts een moment-opname of blijft een degelijke opvolging achterwege.

Op ieder moment moet daarom de temperatuur afgelezen kunnen worden, maar ook het temperatuurverloop moet in één oogopslag kunnen gevolgd worden en afwijkingen moeten becommentarieert kunnen worden.... Bovendien moet de tijdsinvestering beperkt blijven tot een uiterst minimum. Dit alles liefst met behulp van een volautomatisch systeem dat waarschuwt bij afwijkingen. Pas dan is temperatuurbewaking ook kwaliteits-bewaking.

Bij velen leeft dan ook het idee dat een degelijke registratie en opvolging van fysische grootheden zoals temperatuur, druk of CO2-gehalte enorm arbeidsintensief of duur en bijgevolg in de praktijk niet te realiseren is. Niets is minder waar met Captos.

Geen norm

is te streng


  • Historische overzichten kunnen opgeroepen en indien gewenst uitgeprint worden. Diverse rapporten zijn beschikbaar.
  • Kalibratie gebeurt op 1 of 2 punten, afhankelijk van de behoefte of vereiste. De geldigheidsduur van kalibraties kan vastgelegd worden. Captos verwittigt wanneer er een kalibratie moet uitgevoerd worden.
  • Bij de manuele kalibratie of controle werd bij de programmatie zeer veel aandacht besteed aan het gebruikerscomfort. Een kalibratie uitvoeren is dan ook niet arbeidsintensief of belastend voor de organisatie. Kiest men voor de automatische kalibratie dan is er nauwelijks interventie van de gebruiker vereist. Bitos biedt ook een kalibratieservice aan.
  • Alle gebeurtenissen en aanpassingen zijn traceerbaar via de logfiles.
  • Captos voldoet aan de 21 CFR part 11 richtlijn en is dan ook toepasbaar in de strengste kwaliteitsomgevingen zoals ISO 17025, ISO 15189, ISO 22000, GMP, GLP…
  • Naast het kwaliteitsaspect is vaak ook het economisch aspect doorslaggevend om voor het volautomatisch meetsysteem Captos te kiezen. Bij uitval van bijvoorbeeld een cruciale koelkast of koelcel zullen, ongeacht het tijdstip, de juiste personen gewaarschuwd worden alvorens de inhoud schade ondervindt.

Captos maakt, waar mogelijk, gebruik van de bestaande netwerkbekabeling zodat de temperatuuropvolging geen belemmering vormt voor het verplaatsen van toestellen.Na de verhuis even herpatchen en de meting loopt verder. Draadloos meten kan ook waar gewenst. Er wordt dan gebruik gemaakt van het draadloze WiFi netwerk, vaak reeds aanwezig in de gebouwen. Dezelfde WiFi sensoren worden ook gebruikt bij het transport van stalen en goederen. De metingen worden dan gebufferd tot de sensoren in de buurt komen van de WiFi ontvanger. Alle meetgegevens worden gecentraliseerd in de Captos software.

Opbouw Netwerk

Download

Onze product leafletsNL | FR | EN

Demo?

Uitproberen?

Vraag uw demo aan!